תנאים כלליים

בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003

פרטי העוסק

קווי חופשה בע"מ
רח' פינסקר 2 תל אביב, 63322

דוא"ל: service@kavei.co.il
ח.פ: 51-261036-1
טלפון: 03-6211000
פקס: 03-5252230

כללי:

המידע בדף תנאים כללים מהווה את הצעתה של חברת קווי חופשה בע"מ ("קווי חופשה" או "החברה"). הקיבול יתבצע בהרשמתם של הנוסעים ו/או עם התשלום (גם חלקי) ו/או בהשתתפות והוא מהווה את הסכמתם של הנוסע / הנוסעים למלוא התנאים המופיעים בדף זה. חברת קווי חופשה אחראית אך ורק למידע אשר נמסר על-ידה בכתב. לא תתקבל כל טענה של נוסעים כי לא קראו את התנאים והכללים המצוינים בדף זה, או טענה של נוסעים כי לא הופנתה תשומת ליבם למידע ולתנאים טרם הרשמתם.

חברת קווי חופשה משמשת כמתווכת וכמקשרת בין הנוסעים לבין חברות מפעילי שירותים וספקי שירותים כגון: בתי מלון, מסעדות, חברות תעופה, מדריכים תיירות מקומיים, חברות אוטובוסים ושירותי קרקע נלווים אחרים, ואינה נושאת באחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה, שיבוש, עיכוב ונזקים שונים אחרים אשר עלולים להיגרם בשל אי ביצוע ו/או בשל ביצוע חלקי ו/או לקוי, של שרות כלשהו מהשירותים המוצעים על-ידי ספקי ונותני השירותים השונים או מי מטעמם. חברת קווי חופשה אינה נושאת באחראית לנזקים הנגרמים לנוסע, כגון: מחלות ונזקי גוף, או נזקים למטען (עקיף או ישיר ) שעלול להיגרם לנוסעים במהלך טיסתם ו/או שהייתם בחו"ל עקב תאונה, גניבה,שוד,אלימות, אשפוז, אובדן מטען ומסמכים, הוצאות רפואיות, אובדן כרטיס טיסה דרכון וכיו"ב. לנוסעים מומלץ לבטח עצמם ועל חשבונם, בביטוחים אישיים המכסים נזקים ואירועים העלולים להתרחש.

חברת קווי חופשה שומרת לעצמה הזכות, לשנות או לבטל או להחליף כל חבילה ו/או טיסה במקרה בו מספר הנוסעים הנרשמים אינו מספיק ומצדיק את הספקת המוצר ו/או מכל סיבה אחרת ו/או לבטלו ו/או להחליף כל מוצר או חבילה שנרכשו ע"י הנוסעים במסגרת השירותים והמוצרים המוצעים על ידי חברת קווי חופשה.

ביטול וזיכוי:

נוסע שהזמין שירות מקווי חופשה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה אם מועד ביטול העסקה הינו מעל 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור השירות להינתן, ובתנאים הבאים:

1. יש לשלוח הודעת ביטול בכתב, לכתובת מייל moked@kavei.co.il או באמצעות מכשיר פקסימיליה למספר 03-6211107.

2. ביטול הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ביצוע ההזמנה. קווי חופשה תשיב לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. במידה ובוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יחוייב הנוסע גם בהוצאות ששולמו על ידי קווי חופשה לחברת כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

כל ביטול עסקה שאינה עומדת בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנות תחוייב בדמי ביטול כדלקמן:
אם הביטול חל מעל 11 ימי עבודה לפני היציאה, ישולמו 25% דמי ביטול מערך החבילה. אם הביטול חל בין 10 ועד 5 ימי עבודה לפני היציאה, ישולמו 50% דמי ביטול מערך החבילה. אם הביטול חל בין 4ועד 2 ימי עבודה לפני היציאה, ישולמו 80% דמי ביטול מערך החבילה. בביטול של פחות מ 2 ימי עבודה לפני היציאה או במקרה של אי התייצבות (NO SHOW). ישולמו דמי ביטול מלאים - 100%.

בתי מלון:

במקום בו לא נכתב אחרת, תהיה הכניסה לחדרי מלון החל משעה 14:00 ויציאה מחדרי המלון עד השעה 12:00 בצהריים. במלונות בהם השהייה הינה על בסיס "הכול כלול", ובכלל זה בטורקיה, השימוש במתקנים ובשירותי המלונות והשהייה בהם מופסקים עם פינוי החדרים. רמתם של בתי המלון ודירוגם נקבעים על ידי משרדי התיירות המקומיים של כל מדינה. חברת קווי חופשה אינה אחראית להפעלתם השוטפת של המלונות, לרבות תקינותם ולרבות תקינות מערכותיהם השונות, ובכלל זה תחזוקת החדרים בהם. חלקם של השירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם שירותים עונתיים כאלה שאינם פעילים לאורך כל השנה. הנהלת בתי המלון רשאית בכל עת, על פי הכללים הנהוגים בה, לסגור זמנית מתקנים כאלה ואחרים, או להפסיק מתן שירותים מסוימים ואין החברה נושאת באחראית למצבים אלה

הפעלת מערכות מיזוג אוויר ותקינותם אינם באחריות החברה. הפעלתם של המזגנים בחדרי המלון בלבד, כמו גם שעות הפעלתם של המזגנים הינה בשליטת ובאחריות הנהלת בתי המלון. במדינות כמו תורכיה ובאיי יוון מופעלים מערכות מיזוג האווירה לשעות ספורות בלבד. באיי יוון ובטורקיה מערכות מיזוג האוויר פועלים רק בחודשים יולי אוגוסט עד אמצע חודש ספטמבר. בחלק מהמלונות נדרשים תשלומים עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים שונים כמו: בריכות שחייה וחדרי כושר, מגבות הניתנות בבריכה, שמשיות וכו". בחלק מהמלונות מתקנים מסוימים כמו בריכות השחייה סגורות בעונת החורף ופתוחות רק בחודשי הקיץ.

באירוח על בסיס "הכל כלול" רשאי המלון לחייב את הנוסע בתשלום עבור שימוש במסעדות מסויימות, במשקאות מסויימים, אינטרנט, ספורט מנועי ובכל פריט אחר לפי שיקול דעת המלון.

תשלום בגין תינוק הינו בגין רכיב הטיסה בלבד. בחלק מבתי המלון גובים בגין מיטת תינוק , תשלום אשר יבוצע ישירות למול בית המלון.

בחלק מערי אירופה מוטל מס מקומי על תיירים בבתי המלון בעיר. המס אינו כלול במחיר העסקה ועל הנוסע לשלמו ולהסדירו ישירות למול בית המלון.

טיסות:

הטיסות המוצעות הן טיסות שכר / צ'רטר מחוץ לנתיב, והן מותנות באישורו של מנהל התעופה האזרחי, והן מופעלות על פי תקנות טיסות שכר הנהוגות. שעות טיסות אלה והמוביל עשויים להשתנות. יתכנו מצבים בהם יהיו נחיתות ביניים בדרך אל היעד, ללא הודעה מוקדמת. חברות התעופה השונות אוסרות על נערים ונערות מתחת לגיל 17 לטוס ללא בן לוויה מבוגר.

הנוסעים רשאים לשאת עימם באמצעות המוביל כבודה שמשקלה עד 20 ק"ג . כבודה שמשקלה מעל 20 ק"ג, תחויב בגין משקל מטען עודף ובתעריף שיקבע מעת לעת על ידי המוביל. משקל תיקי היד ותחולתם בהתאם לכללים הנהוגים בחברות תעופה (לרבות הכללים הנהוגים האיחוד האירופי). מובהר כי הכבודה הינה באחריות הבלעדית של המוביל ו/או נציגו אשר מספק עבורו את שירותי הקרקע השונים בשדות התעופה. הטיפול בכבודה ומטען שלא הגיעו ו/או נפגעו אינם באחריות קווי חופשה.

המידע המופיע באתר בכל הקשור לטיסות סדירות מתקבל ישירות בזמן אמת מבסיסי הנתונים של המובילים האוויריים השונים ומסתמך במלואו עליהם. הטיסות הסדירות המוצעות באתר כוללות טיסות באישור מיידי ורישום לרשימת המתנה, המתנהלת על ידי המוביל האווירי. יש לציין כי לעתים, בהתאם לסוג הטיסה הסדירה, יתכן מצב ובו הלקוח ידרש לתוספת תשלום בעבור העלאת ו/או שליחת מזוודתו. במקרה כזה, התשלום נקבע על ידי חברות התעופה השונות.

נבקש לציין כי הזמנת כרטיס טיסה בטיסות שכר אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה.

איחורים והקדמת טיסות:

כתוצאה מאיחורי הטיסות ו/או הקדמת הטיסות, יתכן ויגרמו לנוסעים הפסדי לינה בבתי המלון וקווי חופשה לא תישא בשום דרך בהוצאות שיגרמו לנוסעים ובהחזר בגין הלילה והיום שלא נוצלו בשל כך.

מניין הימים:

במניין הימים של חבילה / טיסה או טיול מחושבים יום היציאה ויום החזרה גם אם הם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה נקבעים ונתונים בידי חברות התעופה ואין אנו בקווי חופשה מתחייבים להשלים את הימים במלואם.

אוכל כשר / צמחוני בטיסות:

יש להודיענו על כך מראש בעת ביצוע הזמנתכם ולפחות שני ימי עבודה קודם ליציאה. חברתנו אינה אחראית למקרים בהם האוכל המבוקש לא יסופק.

חדרים במלון:

ההזמנות המתבצעות עבור חדרים במלונות. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדרים הממוקמים במיקום או קומה על פי בקשת הלקוחות, לא בקומות מסוימות, לא חדרים צמודים, או מקושרים זה לזה, וכן לא בצד מבוקש אחר, גם במקרים של אישור מוקדם על כך. בנופשונים קיימות תוספות עבור חדרי מלון משופרים ו/או חדרי מלון הפונים לכיוון הים. לא תהיה כל מחויבות לקבלת חדרים מסוימים במבנה המרכזי של המלונות או בבניינים נוספים כאלה ואחרים של המלונות. האירוח הוא בכל אחד מחלקי המלון, בניינים מרכזיים, וילות, חדרי בונגלוס וכ"ד. באירוח שהוא על בסיס "הכול כלול" רשאים המלונות לחייב את הנוסעים בתשלום נוסף עבור השימוש במסעדות מסוימות, תוספות עבור משקאות מסוימים, שירותי אינטרנט, מתקני ספורט מנועי ובכל פריט או שירות אחר על פי שיקול דעת הנהלת בתי המלון.

חדרים זוגיים:

במרבית המלונות בחדרים ישנם מיטות נפרדות. אין באפשרותנו להבטיח מיטה כפולה אף אם זו תוזמן מראש.

חדר לשלשה / ארבעה:

הינו חדר זוגי סטנדרטי ורגיל אליו מוכנסות מיטה שלישית ו/או רביעית על פי הצורך. במקרים מסוימים המיטה השלישית או הרביעית הינם מיטות מתקפלות.

מחיר/תשלום/שערי מטבע:

המחיר הנדרש אינו כולל את כל מה שלא נכתב ונאמר במפורש, ואינו כולל ביטוחים ואחריות לרכושם של הנוסעים ולנזקי גוף. המחירים הנקובים ניתנים לשינוי בהתאם לתקנות ולנהלי טיסות שכר ולכל שינוי המתרחש בשער המטבעות. מובהר כי במקרים בהם לאחר ביצוע ההזמנות (ולפני תאריך היציאה) יחול שינוי במיסי הנמלים (או בכל היטל/מס אחר) או יחול שינוי במחירי הדלקים (ע"י חברות התעופה) תהיה רשאית החברה לדרוש מהנוסעים לשאת בשינוי / בהפרש (גם אם הנוסעים שילמו כבר עבור שירותים אלה). במקרים אלה לנוסעים תהיה הברירה לשלם את השינוי הנדרש או לבטל את הזמנתם ללא תשלום דמי ביטול. השער לתשלומים יהיה שער ההעברות הגבוה של המטבעות הנקובים ביום התשלום בפועל או ביום ביצוע ההזמנות או ביום היציאה, הגבוה מביניהם. מוסכם, כי במקרים של תשלום בשקלים בכרטיסי אשראי ישראלים יחויבו כרטיסי האשראי של הלקוחות בסכום השקלי בו סוכם עם הלקוח.

רישום יתר ע"י בתי מלון:

במקרים של רישומי יתר על ידי בתי המלון, יהיה רשאי הסוכן המקומי או הנהלת בתי המלון המקומיים להעביר את הנוסעים לבתי מלון חלופיים המדורגים באותה דרגה. ההעברה למלונות החלופיים תחול על המלונות ו/או הסוכנים המקומיים.

העברות: (לתשומת ליבכם - לא בכל היעדים קיים רכיב זה)

ההעברות של הנוסעים משדות התעופה לבתי המלון ובחזרה מתבצעות באוטובוסים מאספים ועל כן יתכן כי הנסיעות יתארכו עקב העברת נוסעים או איסופם מבתי המלון האחרים. אם לא סופק שירות זה מסיבה כזו או אחרת חובה על הנוסעים להצטייד באישורי המלונות על כך שהשרות לא סופק, ובקבלה המאשרת את ההסעה חלופית בציון היום והשעה.

נציג מקומי:

מספרי הטלפונים של הספקים המקומיים מופיעים על גבי שוברי בתי המלון וניתן לפנות אליהם בכל עניין ושאלה. בחלק מאזורי הטיול והנופש ישנם נציגים אשר מועסקים על ידי הסוכנים המקומיים, אשר עושים ככל יכולתם לפגוש את הנוסעים במהלך חופשתם כדי לתת להם אינפורמציה על סיורים והדרכות בתשלום המאורגנים על ידי הסוכנים המקומיים. אין חברתנו אחראית אם נציגים אלה לא יגיעו אל הנוסעים. למעט העברות מ/אל המלונות החברה אינה אחראית לכל הפעילויות האחרות של הנציגים המקומיים.

טיולים מאורגנים:

תנאי הרשמה והשתתפות בטיול

הטיולים מאפשרים הרשמה לציבור הרחב ולכל הגילאים. אין חברת "קווי חופשה" מתחייבת להתאמת גיל בין המשתתפים ו/או התאמת כישורים ותכונות ו/או מצב בריאות, מוצא או דת. על הנוסע להודיע באמצעות סוכן הנסיעות ובטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיסית או בריאותית ו/או כל מגבלה שיש בה כדי להכביד על השתתפותו של הנוסע בטיול. "קווי חופשה" שומרת לעצמה את הזכות לדחות הרשמה או לסרב לאשר את השתתפותו של כל אדם אשר לדעתה עשוי להפריע למהלכו התקין של הטיול או לפגום בו. "קווי חופשה" רשאית להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול, אשר לפי החלטת מלווה הקבוצה והחברה, התנהגותו או מצב בריאותו פוגמים במהלכו התקין של הטיול. במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

ביצוע תוכנית הטיול

המסלולים המפורטים בתוכנית הטיולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הימים, הביקורים והלינות, כמו כן יתכנו טיולים שיתופעלו בסדר הפוך. הסיורים והביקורים כלולים רק במידה והדבר מצוין במפורש בתוכנית הטיול. בכל מקום בו מצוין "יום חופשי", "יום בחירה" "זמן חופשי", "אפשרות לסיור" או "המעוניינים יוכלו להצטרף", משמעם שהם אינם כלולים במחיר וההשתתפות בהם, הינה בתשלום נוסף.
במידה ויצטרכו לחול שינויים תוך כדי הטיול אשר אינם בשליטת "קווי חופשה", תעשה "קווי חופשה" כמיטב יכולתה לתת תמורה חליפית, במהלך הטיול עצמו.

מניין ימי הטיול

מניין ימי הטיול כוללים את יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה גם אם בימים אלה אין תכנית סיורים וביקורים. במקרה ששינוי בימי ו/או שעות הטיסה יחייב הוספת ימים לאלה שבמסלול החוברת, יחויבו הנוסעים עבור השירותים הנוספים. במקרה ששינוי במועדי הטיסות יגרע ממשך הטיול הוא יגרע מהזמן החופשי והפנוי. במקרה זה לא יהיו הנוסעים זכאים להחזר או פיצוי כלשהו .
נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עבור אותו חלק בטיול אשר בחר שלא להשתתף בו.

טיסות

מחירי הטיולים כוללים את עלות כרטיסי הטיסה, המחייב יציאה וחזרה עם הקבוצה בתאריכים שנקבעו. במידה ולקוח בוחר לטוס בתאריכים / טיסות שונות, תקבע "קווי חופשה" את מחיר הטיול עבורו. לוח הטיסות נקבע על ידי חברות התעופה וכל שינוי בזמני ומועדי טיסות אינם באחריות או בשליטת "קווי חופשה". הנוסע רשאי לשאת עימו כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק”ג. במקרה של מטען עודף חברת התעופה רשאית שלא להטעין את הכבודה או לחייב בתשלום נוסף עבור המטען העודף.

תחבורה

האוטובוסים מתאימים לתיירים על פי התנאים המקובלים בכל מדינה ומדינה, בדרך כלל ממוזגים, ורמת המיזוג מותאמת לסטנדרט הקיים ביעד הטיול, אך אין ביכולת "קווי חופשה" להתחייב על פעילותם המושלמת של המזגנים בתנאי מזג אוויר משתנים.
העישון באוטובוס אסור. האכילה באוטובוס אסורה, סדר הישיבה באוטובוס אינו קבוע, אין אפשרות להזמין מושב מיקום מועדף. האוטובוסים משמשים לביצוע תוכנית הטיול ואינם צמודים לקבוצה. אין מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי לסיורי בחירה. בעבור שרות זה זכאי הנהג לתשלום נוסף. בכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי העבודה בארצות השונות. על הנוסעים שאינם מגיעים או חוזרים עם הקבוצה, לדאוג לעצמם ועל חשבונם להסעה אל ומשדה התעופה, ואינם זכאים לכל החזר.

בתי מלון

חברת "קווי חופשה" אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים. הלינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול. אכסון המטיילים יהיה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה (3*), בחדרים זוגיים עם שירותים ומקלחת צמודים, במיטות כפולות או נפרדות בהתאם למבנה כל בית מלון.
דרוג בתי מלון הינו בכפוף לדרוג המוענק להם על ידי הגורמים המקומיים במדינה המדוברת.
חלוקת החדרים מתבצעת על ידי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. קבלת החדרים בבתי מלון היא אחרי 16:00 פינוי החדרים לא יאוחר מהשעה 10:00. במקרים שתוקדם או תאוחר טיסת הקבוצה, הנוסעים עשויים להמתין לחדרים או להקדים להתפנות. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם במקרים אחדים יתכנו שינויים בשל רישום יתר שבוצע במלון. במקרה כזה שומרת לעצמה חברת "קווי חופשה" את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעיתים מחוץ לאזור במגמה להביא לכך שתכנית הטיול לא תיפגע. בית המלון החליפי יהיה ברמה דומה למלון שאושר. המשתתפים יקבלו את רשימת בתי מלון בסמוך ליציאת הטיול. "קווי חופשה" שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת, ואשר יהיה דומה ברמתו למלון שאושר.

נוסע בודד

נוסע המבקש חדר ליחיד יידרש לשלם עבורו את התוספת המתאימה. חדר ליחיד הינו קטן יותר מחדר זוגי, ואף המיטה בו היא מיטה לשימוש יחיד. אין "קווי חופשה" מתחייבת לאשר חדר ליחיד בכל מקרה שתתבקש. נוסע המבקש שותף לחדר, אין החברה יכולה לדאוג לכך. נוסע בודד אשר מצא לו שותף לחדר, ולפני יציאת הטיול ביטל השתתפותו או ביקש לינה בחדר ליחיד- יחויב הנוסע הנותר בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד.
במידה ובמהלך הטיול השותפים לחדר, שניהם או אחד מהם, יבקשו להיפרד לחדרים בודדים, על שני השותפים יהיה לשאת בעלות הנוספת של התוספת לחדר ליחיד לכל אחד.

חדר לשלושה

במקרה של בקשה לאכסון שלושה נוסעים בחדר, החדר יהיה זוגי ולתוכו תוכנס מיטה נוספת, תיתכן מתקפלת. יתכנו יעדים בהם בתי המלון אינם מאפשרים לינה בחדרים לשלושה.

חדרי משפחה

בטיולי משפחות בהן מוצע חדר להורים וילדים - החדר עשוי להיות עם שתי מיטות זוגיות (לצורך העניין מיטה זוגית נחשבת החל מרוחב 1.20 מטר).

ארוחות

הארוחות המוגשות בטיסות הן על פי התפריט הקבוע של חברת תעופה. מחירי הטיולים כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית מידי יום בבתי המלון. בחלק מהמלונות יתכנו ארוחות עשירות יותר. בטיולים בהם כלולות ארוחות חמות, הן בעלות תפריט קבוצתי קבוע מראש. אין אפשרות להזמנת אוכל כשר ו/או אוכל מסוג מיוחד אחר הן בטיסות והן בבתי המלון. משקאות קלים או חריפים ותוספת מנות יחולו על חשבון הנוסע.

מלווה הקבוצה

מלווה הקבוצה הינו מנהל הטיול והאחראי לו, איש הקשר בין החברה בארץ ובחו”ל, לנוסעים במשך כל ימי הטיול, ועל הנוסעים להישמע להנחיותיו. יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בנמל התעופה בחו”ל. כמו כן במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייפרד מהקבוצה בחו”ל לפני החזרה ארצה.

תשר

התשר מיועד לנותני השירותים בחו”ל (נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות במחיר), ואינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי. נהוג לתגמל את המלווה הישראלי בסוף הטיול.
סבלות - מחיר הטיול אינו כולל שירותי סבלות מטעמי ביטחון.

מס עירוני

במרבית המלונות בעולם המלון גובה בגבייה ישירה מס עירוני. על הנוסעים חלה חובת תשלום מס זה.

מסמכים

הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות הינן באחריותו של הנוסע ואינן באחריות "קווי חופשה".

ביטול טיול

"קווי חופשה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מסיבה כלשהי ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 7 ימים טרם יציאת הטיול. במקרים אלו תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר ו/או החזרת הסכומים ששולמו לחברה בגין הטיול שבוטל לרבות דמי הרישום. למארגנים נשמרת הזכות לשנות באופן מהותי ומעבר למצוין בסעיף “ביצוע תכנית הטיול” את מועדי הטיול, נתיבי הטיסה, התכנית והמחיר לפני יציאת הטיול, לאחר שנמסרו שינויים אלו לנוסע יהיה הנוסע רשאי לבטל השתתפותו בטיול תוך 36 שעות מקבלת הודעת החברה על השינויים, ויהיה זכאי להחזר כל הסכומים ששילם למארגנים לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו בטיול לאור השינויים - יחשב כמי שקיבל והסכים לשינויים. במקרים אלו אין המארגנים חייבים בפיצוי כלשהו.

סיורי בחירה:

סיורי בחירה שונים מבוצעים ונמכרים על ידי משרדים וסוכנים מקומיים ו/או נציגים מקומיים מטעמם ואין לחברת קווי חופשה כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור לשירותים וסיורים אלה. סיורי הבחירה מותנים בהשתתפות מינימום מסוים של נוסעים ויתכן כי סיורי בחירה מסוימים יבוטלו על אף שכבר נעשתה הרשמה אליהם.

דרכון ואשרות כניסה:

באחריותם המלאה של הנוסעים לבדוק מראש כי ברשותם דרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות. באחריותם לוודא כי איות ותקינות שמו של הנוסע כפי שמופיע בהזמנה ובכרטיס הטיסה יהיו זהים לאיות שמו של הנובע כפי שמופיע בדרכונו. הנוסעים אחראים לבדוק מראש כי ברשותם אשרות כניסה למדינות השונות בהם הם מתעתדים לבקר. קווי חופשה אינה עוסקת במתן שרות לקבלת אשרת כניסה.

תלונות ותחום שיפוט:

מוסכם בזאת כי כל תלונה ו/או טענה של נוסעים כנגד החברה תוצג לחברתנו בכתב לא יאוחר מ-15 יום לאחר חזרת הנוסעים ארצה. הואיל ומרכז הפעילות של קווי חופשה הוא בתל-אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי השני, תהיה לבית המשפט בתל-אביב יפו סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין. מוסכם כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית בבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות.

חוק שירותי תעופה:

לעיונכם מצורף חוק שירותי תעופה.