תנאים כלליים

בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003

פרטי העוסק

קווי חופשה בע"מ
רח' פינסקר 2 תל אביב, 63322

דוא"ל: service@kavei.co.il
ח.פ: 51-261036-1
טלפון: 03-6211000
פקס: 03-5252230

כללי:

המידע המובא בדף זה מהווה את הצעתה של חברת קווי חופשה בע"מ ("קווי חופשה" או "החברה").

ביצוע הרשמה ו/או הזמנה ו/או תשלום (גם חלקי) ייחשב כהסכמת הנוסע למלוא התנאים המופיעים בדף זה, ויחד עם פרטי ההזמנה ותוכנית הטיול /תנאי חבילת הספורט (ככל שרלוונטי) יהווה המידע המובא בדף זה את חוזה ההתקשרות בין קווי חופשה לבין הנוסע.

קווי חופשה תהא אחראית אך ורק למידע שנמסר על-ידה בכתב, ולא תתקבל כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים והכללים המצוינים בדף זה, או כי לא הופנתה תשומת ליבו למידע ולתנאים טרם הרשמתו.

חברת קווי חופשה משמשת כמתווכת וכמקשרת בין הנוסעים לבין ספקי שירותים כגון: בתי מלון, מסעדות, חברות תעופה, מדריכי תיירות מקומיים, חברות אוטובוסים, חברות השכרת רכב ושירותי קרקע נלווים אחרים, ואינה נושאת באחראיות בכל צורה שהיא לכל תקלה, שיבוש, עיכוב ונזקים שונים אחרים אשר עלולים להיגרם בשל אי ביצוע ו/או בשל ביצוע חלקי ו/או לקוי, של שירות כלשהו מהשירותים המוצעים על-ידי ספקי ונותני השירותים השונים או מי מטעמם.

טיסות - כללי:

הטיסות המוצעות על ידי קווי חופשה כוללות גם טיסות שכר, אשר פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול, נחיתות ביניים ופרטי חברת התעופה, בכפוף לאישור מנהל התעופה האזרחי ולהוראות החוק הרלוונטיות. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הינם על פי הדין, וקווי חופשה לא תישא בהוצאות ו/או הפסדים שייגרמו לנוסעים כתוצאה משינויים במועדי הטיסות, לרבות אך לא רק אי ניצול לינה בבתי המלון.

באחריות הנוסעים למסור פרטים ליצירת קשר בחו"ל (טלפון, כתובת דואר אלקטרוני), וזאת לצורך קבלת הודעות על שינויים, ככל שיהיו, במועד טיסת החזור, ולוודא כי ניתן יהיה להשיגם באמצעות פרטי התקשרות אלה במהלך שהותם בחו"ל.

לידיעתכם, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפקי הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס הטיסה.

לשימת לבכם, חברות התעופה השונות אוסרות על ילדים מתחת לגיל מסוים, המשתנה מחברה לחברה, לטוס ללא בן לוויה מבוגר. כמו כן, באחריות ההורים לבדוק האם במדינת המוצא ובמדינות היעד קיימות הגבלות ודרישות של השלטונות לגבי אישורים, הצהרות וכו'.

טיסות - כבודה:

לפי הוראות מרבית חברות התעופה, הנוסעים רשאים לשאת עימם כבודה שמשקלה עד 20 ק"ג בתא המטען ועד 8 ק"ג בתא הנוסעים. כבודה שמשקלה מעל 20 ק"ג, תחויב בגין משקל מטען עודף ובתעריף שיקבע מעת לעת על ידי חברת התעופה/המוביל. לשימת לבכם, חלק מחברות התעופה גובות תשלום נפרד בגין כבודה, והמשקל המקסימלי הכלול במחיר הכרטיס, כמו גם המשקל המקסימלי שניתן להעלות לתא הנוסעים עשוי להשתנות בין חברת תעופה אחת לשנייה. הנכם נדרשים לוודא את התנאים הרלוונטיים לטיסתכם (לרבות המשקל המקסימלי המותר בטיסתכם ותשלום נפרד בגין כבודה), בהתאם למצוין על גבי הכרטיס.

מובהר כי הכבודה הינה באחריות הבלעדית של המוביל ו/או נציגו אשר מספק עבורו את שירותי הקרקע השונים בשדות התעופה. הטיפול בכבודה ובמטען שלא הגיעו ו/או ניזוקו אינו באחריות קווי חופשה.

אוכל בטיסות:

לשימת לבכם, כרטיס טיסה בטיסות שכר אינו כולל הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה.

בטיסות הכוללות הגשת מזון, יש להעביר בקשת לקוח לאוכל כשר/צמחוני לפחות שני ימי עבודה קודם ליציאה. קווי חופשה אינה אחראית למקרים בהם האוכל המבוקש לא יסופק על ידי חברת התעופה.

מניין הימים:

במניין הימים של הנסיעה (חבילה, טיסה או טיול מאורגן) נכללים במלואם יום היציאה ויום החזרה, גם אם בפועל ובהתאם לזמני הטיסות, ניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה וההגעה נקבעים וכפופים לשינויים של חברות התעופה, ובהתאם לדין.

בתי מלון - כללי:

פרטי המלון בהזמנה הינם בגדר בקשה וקווי חופשה אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים.

כמו כן, במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, קווי חופשה תדאג להעביר את הבקשה לספק השירותים, אולם למעט אם הבקשה אושרה והנוסע עודכן על אישורה, לא תהיה מצד קווי חופשה התחייבות כלפי הלקוח למילוי הבקשה.

במקום בו לא נכתב אחרת, הכניסה לחדרי מלון תהיה החל משעה 14:00 והיציאה מחדרי המלון תהיה עד השעה 12:00 בצהריים, וזאת ללא תלות בשעות הטיסות. במלונות בהם השהייה הינה על בסיס "הכול כלול", השימוש במתקנים ובשירותי המלונות והשהייה בהם מופסקים עם פינוי החדרים.

רמתם של בתי המלון ודירוגם נקבעים על ידי משרדי התיירות המקומיים של כל מדינה.

קווי חופשה אינה אחראית להפעלתם השוטפת של המלונות, לרבות תקינותם ולרבות תקינות מערכותיהם השונות, ובכלל זה תחזוקת החדרים בהם. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם עונתיים ואינם פעילים לאורך כל השנה. הנהלת בתי המלון רשאית בכל עת, על פי הכללים הנהוגים בה, לסגור זמנית מתקנים כאלה ואחרים, לרבות בריכות שחייה (אשר לעיתים סגורות בעונת החורף) או להפסיק מתן שירותים מסוימים, וקווי חופשה אינה נושאת באחראיות למצבים אלה.

הפעלת מערכות מיזוג אוויר ותקינותן אינן באחריות קווי חופשה. הפעלתם של המזגנים בחדרי המלון, כמו גם שעות פעילותם של המזגנים הינן בשליטת ובאחריות הנהלת בתי המלון. לידיעתכם, באתרים מסוימים (כגון טורקיה ואיי יוון) מופעלות מערכות מיזוג האוויר לשעות ספורות ביממה בלבד ו/או בחודשים מסוימים בשנה בלבד. בחלק מהמלונות נדרשים תשלומים עבור שירותים מיוחדים ו/או עבור השימוש במתקנים שונים כמו: בריכות שחייה וחדרי כושר, מגבות הניתנות בבריכה, שמשיות וכו'. לעיתים יידרש תשלום גם בין הפעלת המזגן בחדרים.

גם באירוח על בסיס "הכול כלול" רשאי המלון לחייב את הנוסע בתשלום עבור שימוש במסעדות מסוימות, במשקאות מסוימים, אינטרנט, ספורט מנועי וכל רכיב אחר לפי שיקול דעת המלון.

לידיעתכם, חלק מבתי המלון גובים תשלום נוסף בגין מיטת תינוק. תשלום זה יבוצע ישירות על ידי הנוסע אל מול בית המלון.

בחלק מהיעדים (לרבות מרבית ערי מרכז אירופה ואיי יוון) מוטל מס מקומי על תיירים בבתי המלון בעיר. המס אינו כלול במחיר העסקה ועל הנוסע לשלמו ולהסדירו ישירות למול בית המלון.

חדרים במלון:

ההזמנות מבוצעות עבור חדר/חדרים במלון ושיבוץ החדרים הינו באחריות הבלעדית של בית המלון ו/או ספק השירותים. אין באפשרות קווי חופשה להבטיח מראש בקשת לקוח למיקום החדר, לקומה מסוימת או לצד מסוים בקומה, לחדרים צמודים ו/או מקושרים זה לזה. כמו כן, בבתי מלון בהם קיימים מבנים נוספים ואחרים (וילות, חדרי בונגלוס וכו'), אין באפשרות קווי חופשה להבטיח כי שיבוץ הנוסעים, כולם או חלקם, יתבצע לחדרים במבנה המרכזי של המלון.

חלק מבתי המלון גובים תוספת תשלום בגין חדרים ברמת אירוח גבוהה יותר ו/או חדרים הפונים לכיוון הים.

חדרים זוגיים:

במרבית בתי המלון כוללים החדרים הזוגיים מיטות נפרדות. אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם זו התבקשה מראש.

חדר לשלשה/ארבעה:

במרבית בתי המלון חדר לשלושה/ארבעה הינו חדר זוגי אליו מוכנסת מיטה נוספת, שהיא בדר"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. חדר לשלושה/ארבעה כפוף לזמינות ואישור בית המלון.

רישום יתר ע"י בתי מלון:

במקרה של רישום יתר על ידי בית המלון, יהיו רשאים הסוכן המקומי או הנהלת בתי המלון המקומית להעביר את הנוסעים לבית מלון חלופי המדורג באותה דרגה. עלות ההעברה למלון החלופי תחול על בית המלון ו/או הסוכן המקומי.

העברות: (לתשומת ליבכם - לא בכל היעדים קיים רכיב זה)

העברת הנוסעים משדה התעופה לבתי המלון ובחזרה, בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי הנסיעות יתארכו עקב העברת נוסעים או איסופם מבתי המלון האחרים.

אם לא סופק שירות זה מסיבה כזו או אחרת, ולצורך קבלת החזר בגין הוצאה שהוציא הנוסע בעניין זה, חובה על הנוסע להצטייד באישור בית המלון על כך שהשירות לא סופק ביום ובשעה הרלוונטיים, וכן בקבלה המאשרת את ההסעה החלופית.

ספקי שירות מקומיים ופעילויות מקומיות:

מספרי הטלפונים של ספקי השירות המקומיים מופיעים על גבי שוברי בתי המלון וניתן לפנות אליהם בכל עניין ושאלה. בחלק מאזורי הטיול והנופש ישנם נציגים דוברי עברית אשר מועסקים על ידי ספקי השירות המקומיים, אשר עושים ככל יכולתם לפגוש את הנוסעים במהלך חופשתם כדי לתת להם אינפורמציה על סיורים והדרכות בתשלום, המאורגנים על ידי ספקי השירות המקומיים.

לשימת לבכם, סיורי בחירה אשר נרכשו מספקי שירות מקומיים מותנים לעיתים במינימום משתתפים וייתכן כי סיורי בחירה מסוימים יבוטלו על אף שכבר בוצעה אליהם הרשמה.

למעט העברות מ/אל בתי המלון אל שדה התעופה, כאשר זו כלולה בחבילה שנרכשה על ידי הנוסע, קווי חופשה אינה אחראית להגעת נציגים אלה אל הנוסעים, ו/או לכל פעילות אחרת של ספקי השירות המקומיים.

מחיר/תשלום/שערי מטבע:

המחיר הנקוב אינו כולל את כל מה שלא נכתב ונאמר במפורש, ובפרט אינו כולל ביטוח ואחריות לרכוש הנוסעים ו/או לנזקי גוף.

השער לתשלום יהיה שער ההעברות הגבוה של המטבעות הנקובים ביום התשלום בפועל, ואם בוצע התשלום בכרטיס אשראי - שער ההעברות הגבוה במועד האישור לחיוב הכרטיס, לפי הסכום השקלי שסוכם עם הלקוח.

ביטוח:

חברת קווי חופשה אינה נושאת באחריות לנזקים הנגרמים לנוסע, כגון: מחלות ונזקי גוף, או נזקים למטען (עקיף או ישיר) שעלול להיגרם לנוסעים במהלך טיסתם ו/או שהייתם בחו"ל עקב תאונה, גניבה, שוד, אלימות, אשפוז, אובדן מטען ומסמכים, הוצאות רפואיות, אובדן כרטיס טיסה דרכון וכיו"ב.

מומלץ לנוסעים לרכוש כיסוי ביטוחי מתאים, מקיף ונרחב לפיו צרכיהם, לרבות לעניין כבודה ורכוש ונזקי גוף, במהלך טיסתם ושהייתם בחו"ל. האחריות לרכישת הביטוח הינו על הנוסע בלבד, וחברת קווי חופשה לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מאי עשיית הביטוח על ידי הנוסע.

לשימת לבכם, את הביטוח יש לרכוש לפני היציאה מהארץ. לידיעתכם, לא כל פוליסה מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ומומלץ לקרוא בעיון את תנאי הביטוח בעניין זה.

קבלת מסמכי הנסיעה:

על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה שקיבל, עם קבלתם, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון והעברות, שוברים להשכרת רכב, ביטוח וכו'), וכן כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

לידיעתכם, ביעדים בהם יש העברות משדה התעופה אל המלון, אין צורך בשובר נפרד עבור ההעברה ושובר המלון ישמש גם כשובר העברות. יש להציג את השובר בפני נציג ההעברות בשדה התעופה.

ביטול וזיכוי:

נוסע שביצע הזמנה מקווי חופשה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן אחר המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981), יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור היה השירות להינתן.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65) או עולה חדש, זכאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין קווי חופשה לבין הצרכן (לרבות שיחה שנעשתה בדוא"ל), ושמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור היה השירות להינתן.

מומלץ למסור את הודעת הביטול טלפונית, באמצעות פנייה למחלקת שירות בטלפון 03-6211013. כמו כן ניתן למסור את הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות: באתר קווי חופשה, דוא"ל (בכתובת service@kavei.co.il), פקס (03-9446463) ודואר רשום (בכתובת פינסקר 2 ת"א, 6233322, עבור 'מחלקת שירות').

קווי חופשה תשיב לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, הנמוך מהם לכל אדם בהזמנה.

בנסיבות ובמקרים מסוימים, לרבות פגם או אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, ייתכן שיתאפשר ביטול עסקה גם מעבר לפרק הזמן הקבוע בחוק והצרכן יהיה זכאי להחזר ללא דמי ביטול.

ביטול עסקה שאינו עומד בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנות יחויב בדמי ביטול כדלקמן:

ביטול שנעשה מעל 11 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה - דמי הביטול יעמדו על 25% מערך החבילה. ביטול שנעשה בין 10 ימים שאינם ימי מנוחה ועד 5 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה - דמי הביטול יעמדו על 50% מערך החבילה. ביטול שנעשה בין 4 ימים שאינם ימי מנוחה ועד 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה - דמי הביטול יעמדו על 80% דמי ביטול מערך החבילה. ביטול שנעשה במהלך היומיים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה, לרבות אי התייצבות (No Show) - יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים (100%).

על אף האמור לעיל, במידה והביטול הינו בחבילת ספורט ו/או בטיסות סדירות ואינו עומד בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנות, יעמדו דמי הביטול על רכיב הכרטיסים בחבילה על 100%.

"ימים שאינם ימי מנוחה" - למעט ימי שבת וחג. ימי שישי וערבי חג לא ייחשבו כיום מנוחה.

לעיתים נכונים ספקי השירותים השונים להפחית את דמי הביטול, אך הפחתה כאמור תלויה ברצונם הטוב של הספקים וקווי חופשה אינה מתחייבת לכך.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

ביטול טיסה או שינוי בתנאיה:

נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי בטיסה או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשלב ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012, הינו רשאי לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי, ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה.

דרכון ואשרות כניסה:

באחריותם המלאה של הנוסעים לבדוק מראש כי ברשותם דרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. באחריותם לוודא כי איות ותקינות שמו של הנוסע כפי שמופיע בהזמנה ובכרטיס הטיסה יהיו זהים לאיות שמו של הנוסע כפי שמופיע בדרכונו.

הנוסעים אחראים לבדוק מראש כי ברשותם אשרות כניסה למדינות השונות בהם הם מתעתדים לבקר. קווי חופשה אינה עוסקת במתן שרות לקבלת אשרת כניסה.

חבילות ספורט:

הזמנת כרטיסים למשחקי ספורט מבוצעת לפי קטגוריות בלבד, וקווי חופשה אינה מתחייבת על מקום ישיבה נקודתי (שורה ומושב) בקטגוריה, ישיבה עם קבוצת אוהדים מסוימת. לשימת לבכם - תיתכן ישיבה באזורי הקרנות ו/או מאחורי עמודים, בכפוף לקטגוריה שהוזמנה ואושרה.

קווי חופשה לא תהא אחראית לשינוי או ביטול של אירוע, הנגרם ע"י צד שלישי, לרבות ע"י הספקים, ואשר לא היה בשליטתה. האחריות לבירור מועד סופי של האירוע הינו על הלקוח, ועליו לעקוב אחר הפרסומים גם בהיותו בחו"ל וגם לאחר אישור ההזמנה.

מרגע שנמסר הכרטיס ללקוח, קווי חופשה לא תהא אחראית במקרה של אובדן/נזק/גניבה של הכרטיס ולא יינתן כל פיצוי בגין מקרים אלה.

מומלץ ללקוח להגיע לאירוע בלבוש הולם ולשאת תעודה מזהה. קווי חופשה לא תהא אחראית לאי הכנסתו של הלקוח לאירוע בשל העדר לבוש הולם ו/או העדר תעודה מזהה.

טיולים מאורגנים:

האמור בסעיף זה הינו בנוסף לתנאים הכלליים המפורטים במסמך זה, למעט אם מצוין במפורש אחרת.

תנאי הרשמה והשתתפות בטיול

הטיולים פתוחים להרשמה לציבור הרחב ולכל הגילאים. קווי חופשה אינה מתחייבת להתאמה כלשהי בין המשתתפים לרבות גיל, מצב בריאותי, מוצא, דת או כל מכנה משותף אחר. קווי חופשה שומרת את הזכות לאיחוד טיולים לקהל הרחב וטיולי משפחות, היוצאים לאותו היעד ובאותם התאריכים.

על הנוסע להודיע בטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיסית או בריאותית, וזאת על מנת לקבל מידע מפורט ונרחב על השירותים הניתנים בטיול, אשר לרוב אינם מונגשים או מותאמים.

קווי חופשה רשאית להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול, אשר לפי החלטת מלווה הקבוצה והחברה, התנהגותו פוגמת במהלכו התקין של הטיול. במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

תוכנית הטיול

המסלולים המפורטים בתוכנית הטיולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הימים, הביקורים והלינות, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן ולא של סדר הפעלתו. לשימת לבכם - ימים ספורים לפני מועד הנסיעה יישלחו לנוסעים הפרטים בדבר בתי המלון, שם המדריך, נקודת המפגש וכו'.

הסיורים והביקורים כלולים במחיר הטיול רק במידה והדבר מצוין במפורש בתוכנית הטיול. בכל מקום בו מצוין "יום חופשי", "יום בחירה" "זמן חופשי", "אפשרות לסיור" או "המעוניינים יוכלו להצטרף", משמע שהם אינם כלולים במחיר וההשתתפות בהם הינה בתשלום נוסף.

במהלך הטיול עשויים לחול שינויים על רקע אילוצים בפועל, אשר אינם בשליטת קווי חופשה. קווי חופשה תעשה כמיטב יכולתה לספק תמורה חליפית, במהלך הטיול עצמו.

מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות, גם אם בימים אלה אין תכנית סיורים וביקורים. במקרה ששינוי בימי ו/או שעות הטיסה יחייב הוספת ימים לאלה שבתוכנית הטיול, יחויבו הנוסעים עבור השירותים הנוספים. במקרה ששינוי במועדי הטיסות ייגרע ממשך הטיול הוא ייגרע מהזמן החופשי והפנוי, והנוסעים לא יהיו זכאים להחזר או פיצוי כלשהו בגין כך.

הנוסעים אינם מחויבים להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו עבור אותו חלק בטיול שבחרו לא להשתתף בו.

טיסות

מחירי הטיולים כוללים את עלות כרטיסי הטיסה, ומחייבים יציאה וחזרה עם הקבוצה בתאריכים שנקבעו. מחיר הטיול עבור לקוח שיבחר לטוס בתאריכים ו/או טיסות אחרות, ייקבע על ידי קווי חופשה. לשימת לבכם, על לקוח שיבחר לטוס בנפרד בטיסת ההלוך ו/או החזור, לדאוג להסעות אל ומשדה התעופה, לפי העניין, על חשבונו, והוא לא יהיה זכאי לכל החזר בגין רכיב זה.

למידע נוסף באשר לטיסות - ראה את התנאים הכלליים לעיל.

תחבורה

התחבורה במהלך הטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים מותאמים לתיירים, על פי התנאים והסטנדרטים המקובלים בכל מדינה ומדינה. בפרט, רמת המיזוג באוטובוסים הינה בהתאם לסטנדרט הקיים במדינה, ואין ביכולתה של קווי חופשה להתחייב על פעילות המזגנים ו/או רמת המיזוג בתנאי מזג אוויר משתנים.

לשימת לבכם, העישון והאכילה באוטובוס אסורים. סדר הישיבה באוטובוס אינו קבוע ואין אפשרות להזמין מושב מועדף. האוטובוסים משמשים לביצוע תוכנית הטיול בלבד ואינם צמודים לקבוצה. בהתאם, נהג האוטובוס אינו מחויב להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי לסיורי בחירה והוא זכאי לתשלום נוסף עבור שירות זה. בכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי העבודה בארצות השונות.

בתי מלון

בתי מלון הינם מדרגת תיירות טובה (3*), בחדרים זוגיים עם שירותים ומקלחת צמודים, במיטות כפולות או נפרדות בהתאם למבנה כל בית מלון.

לרוב, בתי המלון ממוקמים מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול. קווי חופשה אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים.

המשתתפים יקבלו את רשימת בתי מלון בסמוך ליציאת הטיול, אולם בשל אילוצים תפעוליים אשר עשויים לחול בזמן אמת, קווי חופשה שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות את בית המלון, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת. בית המלון החלופי יהיה דומה ברמתו ובמיקומו למלון שאושר.

חלוקת החדרים מתבצעת על ידי המלון ואין הדבר בשליטת קווי חופשה. קבלת החדרים בבתי המלון תתבצע לאחר השעה 16:00 ופינוי החדרים הינו לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר, וזאת ללא קשר לשעות הטיסה.

נוסע בודד/חדר ליחיד

בקשת נוסע בודד לחדר ליחיד כפופה לזמינות בבית המלון וכן לתוספת תשלום, כפי שזו תידרש על ידי הספק.

לינת נוסע בודד בחדר זוגי תחויב אף היא בתוספת תשלום, כפי שזו תידרש על ידי הספק. קווי חופשה אינה אחראית לדאוג לשותף לחדר, לנוסע בודד המבקש זאת.

נוסע בודד אשר תכנן שהייה משותפת עם נוסע אחר ולפני היציאה לטיול ביטל השתתפותו או ביקש לינה בחדר ליחיד - יחויב הנוסע הנותר בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד.

נוסעים אשר במהלך הטיול ביקשו, שניהם או אחד מהם, להיפרד לחדרים בודדים, יישאו שניהם בתשלום עלות נוספת בגין המעבר לחדר ליחיד.

חדר לשלושה

למידע נוסף לעניין חדר לשלושה - ראו את התנאים הכלליים לעיל.

ארוחות

למעט אם רשום אחרת, מחיר הטיול כולל ארוחת בוקר קונטיננטלית מידי יום בבתי המלון (בחלק מהמלונות ייתכנו ארוחות עשירות יותר).

בטיולים הכוללים ארוחות חמות, הארוחות הינן בעלות תפריט קבוצתי קבוע מראש, ואין אפשרות להזמנת אוכל כשר ו/או אוכל מסוג מיוחד אחר בארוחות אלו. כל תשלום בגין משקאות קלים או חריפים, תוספת ו/או שינוי מנות יחול על חשבון הנוסע.

מלווה הקבוצה

מלווה הקבוצה הינו מנהל הטיול והאחראי לו, ועל הנוסעים להישמע להנחיותיו. מלווה הקבוצה משמש בין היתר כאיש הקשר בין החברה לבין הנוסעים במשך כל ימי הטיול. ייתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בנמל התעופה בחו”ל ו/או שייפרד מהקבוצה בחו”ל לפני החזרה ארצה.

תשר

התשר מיועד לנותני השירותים בחו”ל (נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות במחיר), ואינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי. נהוג לתגמל את המלווה הישראלי בסוף הטיול.

סבלות - מחיר הטיול אינו כולל שירותי סבלות מטעמי ביטחון.

ביטול טיול על ידי החברה

קווי חופשה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 7 ימים טרם מועד היציאה לטיול.

במקרים אלה יהיה רשאי הנוסע לבטל את הרשמתו לטיול, ללא כל עלות ותוך החזר מלא של תשלומים ששילם, לרבות דמי הרישום. לחלופין יהיה זכאי הנוסע להירשם לטיול אחר שמארגנת החברה, ובכפוף להתאמות בתשלום, ככל שתידרשנה.

קווי חופשה שומרת לעצמה אף את הזכות לשינויים ביחס לתוכנית הטיול, לרבות מועד הטיול, נתיבי הטיסה והתוכנית.

במקרים אלה יהיה רשאי הנוסע לבטל את הרשמתו לטיול, ללא כל עלות ותוך החזר מלא של תשלומים ששילם, לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו בטיול לאור השינויים - ייחשב כמי שקיבל את השינויים והסכים להם, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי מסוג שהוא מהחברה במקרה זה.

תלונות ותחום שיפוט:

על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לבירור תלונה ו/או טענה, נדרש להעביר כל תלונה ו/או טענה הקיימת לנוסע לקווי חופשה בכתב תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסעים ארצה, ולא יאוחר מ-15 יום לאחר חזרתם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של תלונה ו/או טענה הקשורה לשהות בבית מלון, הנוסע יפנה בזמן השהייה להנהלת המלון ובפנייה לקווי חופשה יפרט את פנייתו לבית המלון עצמו ואת אופן הטיפול בה.

הואיל ומרכז הפעילות של קווי חופשה הוא בתל-אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי השני, תהיה לבית המשפט בתל-אביב יפו סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין, וכן מוסכם כי הדין שיחול הינו הדין הישראלי בלבד. מוסכם כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית בבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות.

חוק שירותי תעופה:

לעיונכם מצורף חוק שירותי תעופה.


קווי חופשה מאחלת לכם קנייה נעימה ובטוחה באתר, וחופשה מוצלחת!